Refakatçi Politikamız

 Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

· Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

· Refakatçi vizite ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

· Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

· Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

· Bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.