Muayeneye Gelirken

Muayene olmaya gelirken getirilmesi gereken evraklar bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu /Kuruluşu tarafından yayınlanan genelgelerle zaman zaman değişkenlik göstermektedir. Yeni bir genelge yayınlanana kadar aşağıda yazılı olan evraklar yeterlidir.

Bağ-Kur (Tüm Bağ-Kurlar)
SSK
Emekli Sandığı kurumlarının TC kimlik numaralarının bulunduğu kimlik belgesi (Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Evlilik Cüzdanı)

        Resmi Kurum Çalışan ve Çalışan Yakınları , TC kimlik numaralarının bulunduğu kimlik belgeleri ile doğrudan hastanemize başvurabilirler. Herhangi bir sevk evrağı yada herangi bir sağlık kurumundan sevk yaptırılması gerek yoktur.