Prof. Dr. Remzi YILMAZ

Prof. Dr. Remzi YILMAZ

Kardiyoloji Profesörü

YABANCI DİL

İngilizce

ÖĞRENİM VE MESLEK HAYATI

Üniversite                   Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya                                         1991-1997

Tıpta Uzmanlık           Karadeniz Teknik Üniv. Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Trabzon       1997-2002

Uzm. Dr.                     Türk Kalp Vakfı Konya Şubesi, Konya                                             2002-2003

Yrd. Doç. Dr.              Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Şanlıurfa             2003-2006

Doç. Dr.                      Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Şanlıurfa             2006-2008

Doç. Dr.                      Özel OSM Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi, Şanlıurfa         2008-2013

Prof. Dr.                     Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, Antalya             2013-2017

Prof. Dr.                     Özel Mediyaşam Hastanesi, Korkuteli, Antalya                               2017-Halen

İDARİ-AKADEMİK GÖREVLER

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, 2003-2008.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Etik Kurul Üyesi, 2006-2008.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Satınalma Komisyonu Üyesi, 2006-20008

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı, 2007-2008.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi 2007-2008.

OSM Ortadoğu Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü Sorumlusu, 2008-2013

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeliği, 2014-2016

Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mal ve Hizmet Alımı Komisyonu Üyeliği, 2014-2016

Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu Üyeliği, 2014-2016

Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2010, 2010-2012 ve 2014-2016 yıllarında 3 dönem için.

Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu Başkanlığı, 2016.

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türk Kardiyoloji Derneği

Europan Society of Cardiology

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE EDİTÖRLER/YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Journal of Electrocardiology, International Editor, 2005-2013.

Anadolu Kardiyoloji Dergisi, Uluslararası Yayın Kurulu Üyesi, 2008-2016

ULUSAL DERGİLERDE YAYIN KURULU / DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2013 -2016

Türk Kardiyoloji Seminerleri Dergisi, 2007-2016

Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences, Danışma Kurulu Üyesi, 2007-2016

AKADEMİK/BİLİMSEL AKTİVİTE VE ESERLER

Bilimsel kitap içinde bölüm yazarı olduğu 3 adet bilimsel kitap vardır. Uluslararsı hakemli degilerde 74 adet, ulusal hakemli dergilerde 47 adet bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Bu makaleleri uluslararsı dergilerde 1000'e yakın atıf almıştır. Ayrıca ulusal ve uluslararsı bilimsel toplantı ve kongrelerde de çok sayıda bildirisi sunulmuştur.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde çok sayıda makale için yayın danışmanlığı/hakemlik yapmıştır.

Çok sayıda bilimsel toplantı ve kongrede oturum başkanı, konuşmacı ve panelist olarak görev almış, yine birçoğunda da katılımcı olarak bulunmuştur.

Lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve tıpta uzmanlık öğrencilerine dersler vermiştir.

Tıpta uzmanlık tez sınavı ve uzmanlık bitirme bilim sınavları, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi atama değerlendirmeleri, doçentlik sınavı eser inceleme ve sözlü sınavlarında bilimsel jüri üyelikleri yapmıştır.